Adresy sieciowe z czym to się je

Adresy sieciowe z czym to się je

Nasycony weną opiszę co to jest adres IP komputera i o co chodzi z siecią LAN/WAN

A więc zacznijmy od góry czyli WAN

Wide Area Network tłumacząc rozległa sieć komputerowa, można powiedzieć świat czyli cały internet, znajdują się w niej różnego rodzaju urządzenia sieciowe z zewnętrznym adresem IP

LAN

Local Area Network tłumacząc lokalna sieć komputerowa, można powiedzieć sieć domowa, firmowa, znajdują się w niej urządzenia sieciowe z wewnętrznym adresem IP

Co i jak za chwilę

Teraz adres IP jest to adres komputera przydzielony przez router/serwer jest przydzielany w dwojaki sposób w zależności od ustawień, statycznie czyli na komputrze/urządzeniu jest ustawiany ręcznie konkretny adres przykładowo 192.168.1.2, bądź DHCP czyli dynamicznie/automatycznie w określonym przez router/serwer przedziale przykładowo od 192.168.1.5 do 192.168.1.100, czyli adres IP jest adresem nadawanym przez router/serwer

Jeszcze istnieje pojęcie adres MAC czyli fizyczny adres karty sieciowej do której wpinamy kabel internetowy, nadawany jest przez producenta karty na stałe co zmienia faktu że można go zmienić ręcznie programowo w systemie, często dostawcy internetu stosują tak zwaną filtracje MAC dzięki której pozwalają na dostęp do internetu konkretnym kartom sieciowym, czyli nie wystarczy podpięcie kabla sieciowego.

Pakiety – czyli paczki danych wysyłanych z jednego adresu do drugiego

A jak to wszystko działa ?

Przykładowo:

Chcemy wysłać paczkę z pytaniem czy znajomy wyśle nam paczkę zwrotną z książką.

A więc nadajemy z adresu domowego (adresu wewnętrznego sieci LAN) paczkę (Pakiety) które przechodzą przez kolejne punkty sortowni (routery/serwery przez sieć WAN) do kolejnych punktów aby następnie trafić do konkretnego bloku (Adresu zewnętrznego) odbiorcy bądź konkretnej klatki (Port adresu) i konkretnego domu (adresu wewnętrznego sieci LAN) proste prawda ?

A co to te porty ?

Port to taki dodatkowy pokój do którego możemy wysłać paczkę, są one najczęściej używane albo do przydzielenia przekierowania naszej paczki do konkretnego pokoju w domu (przekierowanie do usługi/programu sieciowego na komputerze)

Możemy wyróżnić najczęściej używane:

Lista niektórych standardowych usług
Port Protokół
53 DNS system nazw domenowych
20 FTP – przesyłanie danych głównie plików na serwer
21 FTP – przesyłanie poleceń
80 HTTP, serwer www
443 HTTPS (HTTP na SSL) używany w www oraz poczcie w celu lepszego zabezpieczenia połączenia
143 IMAP serwer poczty przychodzącej
220 IMAP3 serwer poczty przychodzącej
3306 MySQL serwer bazy danych
110 POP3 serwer poczty przychodzącej
995 POP3S (POP3 na SSL) zabezpieczony serwer poczty przychodzącej
22 SSH protokół komunikacyjny
587 SMTP zabezpieczony serwer poczty wychodzącej
25 SMTP  serwer poczty wychodzącej

 

standardowe porty są zarezerwowane do nr 1024, reszta do nr 65535  używana jest dowolnie aby przekierować paczkę do pokoju (usługi/programu adresu wewnętrznego bądź zewnętrznego),

Podsumowując

W skrócie i w miarę zrozumiale WAN (świat), LAN (dom), adres IP wewnętrzny (adres domu), adres IP zewnętrzny (adres bloku), port (pokój), adres MAC (data i miejsce urodzenia :D)

WAN sieć światowa adres zewnętrzny IP

LAN sieć lokalna adres wewnętrzny IP

Port nr usługi/programu sieciowego komputera/serwera

W razie pytań piszcie 🙂

Dodaj komentarz